Dready

Dready

M u dost esn pracnch es nebo jen chce zmnit image? Pak se dready zdaj bt dobrou mylenkou. Bhem jednoho dne ti garantujeme plron zruku na zhotoven es. Me si zvolit velikost dreadu, jak se ti lb, od malch, tenkch po siln papa-dreads.

Nejdleitj vc o dreadech (dredech), kterou je teba znt a pamatovat si, je, e asem zskvaj na kvalite. m dle je nos, tm jsou lep.

Jak druh vlas bych ml(a) mt, abych mohl(a) nosit dready?

Kdokoli me mt dready (dredy). Jestlie m jemn rovn vlasy, obvykle doporuujeme men, ten dready, tak jich me mt hodn. Kudrnat vlasy jsou samozejm pro zhotoven dreadu nejsnaz, protoe kudrnat vlasy se zacuchaj bhem jedinho dne, pokud je nebude esat.

Musm si oholit hlavu, kdy u je teba nebudu chtt nosit?

Ne nemus. Lze si osthat vlasy nakrtko, a pak (s hodn kondicionrem) meme zachrnit celkem slun kus vlas na tv hlav. Nicmn pro nkoho je to zcela citov oddlen sebe sama od dreadu, kter tak dlouho ml (nosil).

Mohu si mt vlasy, kdy mm dready?

Ano, ano, ano. Mnoho lidi m dojem, e dready (dredy) jsou pinav. Mohou bt, jestlie je takov chce mt. Hlavn vc je bhem prvnho msce pli nenamet vlasy, protoe tak jim d as, aby se skuten ,,uzamkly" do dreadu (dredu). Po msci si je me umt. Doporuujeme pout bylinn (nap. kopivov nebo bezov) ampon bez kondicionru. Kondicionr zpsobuje zbyten rozpltn dreadlocku, co asi zrovna nechce! Nejdleitj vc se amponem je oplachovn, oplachovn, oplachovn. Jinak se mue ampon zachytit ve dreadech (dredech) a na pokoce, a zpsobit svdn a vyrku, zatmco si bude myslet, e m lupy. Hodn zaprasen dready (dredy) se daj pardn vymt proudem vody z odroubovan sprchy. Npad oplchnout si hlavu v octov lzni 1:9 nemme vyzkouen, bojme se toti, e budeme jako chodc salt! Pjde- li do toho, napi nm e-mail!

Jak mm dready udrovat?

Jestlie chce mt perfektn vypadajc dready, tak es mus udrovat. Kadch pr msc me samozejm pijt na opravu ,,nemocnch" dread. Mme ve potebn pro to, abychom ti es opravili a pomohli novm vlasm zadreadit se do dredu. To es ochrn pred pokozenm. dme zkaznky, aby si vytahan vlasy z dread neodsthvali, aby se daly do esu zaplst! Kad vlas do dreadu (dredu) dobr! Kad vytaen oko se hod! Na dready zbyten zuovat?! Co se tk voskovn dread, nejsme zastnci tto procedury! Ze dreadu se pak vytvo slepenec vekerho bordelu, ve kterm se kdo vyvl. Lep je, kdy dready zstanou ist!

Co kdy mm mlo vlas na dready?

Jestlie nem dost vlas, nebo m jemn vlasy, ale pesto bys chtl dready, pak meme zadredit tvoje vlasy s vlasovou imitac (v tvoj pirozen barv, nebo v jinm odstnu), take bude vypadat, jako bys ml spoustu svch vlastnch dread.

Mu si dready obarvit?

Ano, me si dready (dredy) odbarvit a nabarvit je, stejn jako bys to mohl udlat se svmi normlnmi vlasy. Po odbarven je dleit peroxid z vlas dkladn vymt, aby ve dreadech nezstal!!! Je to pkn chemka, to ve dreadech nechce, tak si dej zleet, a nebo pj!

Mu si umt vlasy ped samotnm zadredovnm?

Ano, ale jen bylinnm ampnem bez kondicionru.